Ansök om vinstmedel från Kvevlax Sparbank

Kvevlax Sparbank vill stödja närregionen och lediganslår vinstmedel som registrerade föreningar, organisationer eller samfund kan ansöka om. Bankens principalkår beviljar på basen av ansökningarna bidragen i april.

Fyll i ansökan och returnera den till banken senast den 27.3.2023.

Ansökan

Du kan också fyll i ansökan här under.

Ansökan om vinstmedel från Kvevlax Sparbank

Personuppgifterna från ansökningsblanketten behandlas på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter. Bör vara banken tillhanda senast 27.3.2023 Kvevlax Sparbank förutsätter att om vinstmedel erhålls så skall detta på något sätt omnämnas i föreningens verksamhet.

;