Studerande-kunder: sök stipendie från Kvevlax Sparbank

Ur Kvevlax Sparbanks vinstmedel från senaste år anslås stipendiemedel om totalt 10 000 euro lediga att sökas. Stipendiemedlen är avsedda för ungdomar under 27 år i slutskedet av sina studier i högskolor eller yrkeshögskolor. Sökandena skall bo eller ha sina rötter på bankens verksamhetsområde samt vara kund i Kvevlax Sparbank. Stipendiet beviljas endast en gång per person.

Ansökan bör vara banken tillhanda senast 31.10.2021.

Ansökan om studiestipendium från Kvevlax Sparbank

Stipendie kan endast sökas av Kvevlax Sparbanks kunder.

Personuppgifterna från ansökningsblanketten behandlas på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter. Banken sparar inte personuppgifterna efter utdelningen av stipendierna. De givna personuppgifterna förstörs senast inom 6 månader från stipendieutdelningen.