Respons

En bank som sköter kundbetjäningen och allt i anslutning till bankärendena professionellt, individuellt och utan brådska.
Alla lånefrågor har skötts utmärkt.
Kundbetjäningen är mycket bra nästan oberoende av vilket ärende det är fråga om. Även i övrigt har alla banktjänster alltid fungerat utmärkt.