Respons

Personalen är vänlig och banktjänstemännen bekanta redan sedan många år, vilket förmedlar en känsla av trygghet och tillit.
Personlig betjäning, hemtrevlig verksamhet.
Framtoning av det lokala. Särskilda temadagar då man samtidigt stöder t.ex. scouternas eller andra föreningars verksamhet --> påverkar den offentliga bilden positivt och visar konkurrenterna att saker och ting kan skötas på ett annat sätt genom att man kommer ut bland kunderna.
En bank som sköter kundbetjäningen och allt i anslutning till bankärendena professionellt, individuellt och utan brådska.
Alla lånefrågor har skötts utmärkt.
Kundbetjäningen är mycket bra nästan oberoende av vilket ärende det är fråga om. Även i övrigt har alla banktjänster alltid fungerat utmärkt.