Notariatets försäljningsuppdrag

Närpes Sparbanks notariat handhar kundernas notariatuppdrag gällande bl.a. försäljning av fastigheter, bostadsaktier, tomter, mark- och skogsområden.

BOSTADSTOMTER SAMT SKOG I NÄMPNÄS

Till försäljning utbjudes följande:

Fastigheten Synertshagen 545-411-3-19 bestående av två bostadstomter om 2000 m2 vardera. På den ena finns en äldre bostadsbyggnad byggd 1959 om 54 m2. Till fastigheten hör även ca 0,5 skog. Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank notariat/Hanna Stenholm tel. 010 423 9077,
e-post hanna.stenholm@sparbanken.fi

Fri prövningsrätt förbehålles.

AKTIELÄGENHET I YTTERMARK

Säljes lägenhet i Bostads Ab Yttermark Triangeln, 2 rum + kök, 65 m2
samt förråd och biltak.

Luftvärmepump installerad.

Förmånlig bolagshyra.  

Visning enligt överenskommelse.

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank, Yttermark kontor/
Tina Ånäs, tel. 010 423 9074, e-post: tina.anas@sparbanken.fi

Fri prövningsrätt förbehålles. 

GÅRD I BÖLE

Säljes äldre gård i Böle. Fastigheten Granrot RNr 7:12, (545-402-7-12)  om ca 2,37 ha. Kristinestadsvägen  Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbank, notariat tel. 010 423 9000. Fri prövningsrätt förbehålles. 

BOSTADSTOMT I KÅTNÄS

Till försäljning utbjudes ett outbrutet område av fastigheten Näsman i Kåtnäs (545-409-4-23) bestående av en obebyggd bostadstomt om 3400 m2 längs Klockartåget.

Karta

Förfrågningar och skriftliga anbud till Närpes Sparbanks notariatavdelning, Pb 42, 64201 Närpes tel. 010 423 9000.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Notariatets kontaktuppgifter