Respons

Där löser sig alla penningfrågor lysande väl.
I den här livssituationen får jag allt av banken som jag behöver.
Jag tyckte till exempel det var roligt att gå på teater som bankens gäst :)