Respons

Kontoret är mycket öppet, betjäningen är personlig och man tar sig an ärendena, det vill säga att man får råd i alla frågor. Jag har också upplevt att den övergripande kartläggningen av min ekonomi har varit en bra sak.
Jag uppskattar att jag får sköta mina ärenden med en banktjänsteman som är bekant för mig. Han känner min bakgrund och jag behöver inte alltid förklara allting på nytt, det är en verkligt bra sak och trevligt för kunden.
n bank som tar bra hand om sina kunder och som erbjuder tjänster och råd som är nyttiga/lönsamma för en själv.