Nätbanken för företag

Med nätbanken för företag har du hand om ditt företags bankärenden lätt och säkert precis när det passar dig.

check

Lämpar sig för företag i alla storlekar

check

Mångsidiga funktioner

check

Du behöver endast en internetuppkoppling

Ett mångsidigt verktyg för betalningsrörelser 

Nätbanken för företag är ditt företags verktyg för betalningsrörelser. Med hjälp av tjänsten har du hand om ditt företags bankärenden lätt, snabbt och säkert just när det passar dig. Det enda du behöver är en internetuppkoppling.

Sparbankens nätbank för företag passar alla sorters företag i olika storleksklasser. Du kan ta i bruk nätbanken genast när du håller på att komma i gång med din företagsverksamhet. Det går också lätt att utvidga tjänsterna när som helst.

Du kan enkelt bläddra i kontotransaktioner.
Du kan ta i bruk ett nätkontoutdrag som helt motsvarar pappersutdrag från banken och som duger för bokföringen.
Du kan behändigt göra betalningar och kontoöverföringar till hemlandet eller utomlands.
Du kan skicka och ta emot nätfakturor.
Du kan ta i bruk ett faktureringsprogram som du kan använda för att skriva alla fakturor på samma sätt oavsett faktureringssätt.
Du kan överföra betalningsmaterial från ekonomiförvaltningen till banken för behandling, och hämta material från banken till ekonomiförvaltningen.
Du kan kommunicera med banken på ett säkert sätt över en SSL-krypterad förbindelse.
Du granskar enkelt dina lån och placeringar.
Du underlättar upprepade betalningar med färdiga betalningsmodeller som du kan spara.
Du kan definiera användningsrättigheter för nätbankens användare enligt behov.

Så här tar du i bruk nätbanken

Du kan ta i bruk Nätbanken för företag direkt om du ingår ett avtal om det på Sparbanken. När du ingår avtalet får du ett användarnamn och ett nyckeltalskort. När du loggar in på tjänsten för första gången ska du välja ett lösenord.

Om ditt företag handskas med många betalningsrörelsehändelser lönar det sig för dig att ta i bruk Web Service-bankförbindelsekanalen i stället för nätbanken för företag. Med hjälp av Web Services-tjänsten kan du ta hand om ditt företags betalningsrörelser direkt via dina egna ekonomiförvaltningsprogram. 

Vill du dra nytta av nätbanken för företag? Ta kontakt. 

...