SEPA expressbetalning för företag

Med SEPA-tjänsten kan du effektivera företagets kassahantering och motta betalningar också under veckoslut. SEPA expressbetalning är en europeisk betalningstjänst i realtid, där betalningar kan göras 24/7 – varje dag, året om. Det möjliggör att kapital överförs på några sekunder från betalaren till mottagaren, oberoende av om betalningen kommer från Finland eller annanstans från Europa.

Till en början kan man använda SEPA tjänsten för att motta expressbetalningar. 
Avsändning av betalningar tillkommer senare.

Kort om SEPA expressbetalning:

  • Möjligt med banker som är med i tjänsten (lista över bankerna finns här*)
  • För tillfället kan Sparbankens kunder motta SEPA expressbetalningar, avsändning av SEPA expressbetalningar kommer i bruk senare
  • SEPA är alltid i euro
  • Generell maximisumma 15 000€, med undantag av banker som sinsemellan har bestämt en högre gräns (t.ex. mellan inhemska banker finns det ingen övre gräns)
  • Information om priser hittar du i din egen Sparbanks prislista
  • Mottagning av SEPA erbjuds automatiskt till alla Sparbankens kunder. Du behöver inte göra förändringar i ditt kundförhållande eller dina tjänster
  • I SEPA-tjänsten följer man allmänna villkor för eurobetalningar inom eurobetalningsområdet.

*Obs. Många banker erbjuder i första skedet endast mottagning av expressbetalningar. 

...