SEPA- och utlandsbetalningar, BIC

I Sparbanken sköter du betalningar och räkningar enkelt och säkert både hemma och utomlands. Sparbankens BIC-kod, det vill säga identifikationsuppgift, är ITELFIHH.

check

Du kan göra en utlandsbetalning när som helst från ditt företags nätbank.

check

Försnabba betalningen med en expressbetalning.

SEPA-betalningar

Du kan betala en betalning i euro på samma sätt både i hemlandet och till ett annat SEPA-land. Betalningens pris är detsamma för alla betalningar i euro i SEPA-området. Vi förmedlar våra kunders betalningar vidare samma bankdag om vi har mottagit dem före avbrottstiderna. I regel är pengarna tillgängliga för mottagaren under samma bankdag om vi har mottagit en SEPA-betalning senast kl. 12.55. Om vi har tagit emot en SEPA-betalning efter det får mottagaren i allmänhet tillgång till medlen följande bankdag. När en betalning slutligt är framme beror ändå på de tidtabeller som mottagarens bank har. Avbrottstider för Sparbankernas betalningsrörelsetjänster

Finland hör till det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA (Single Euro Payments Area) tillsammans med:

Euro-länder: Andorra, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Portugal, San Marino, Slovaken, Slovenien, Spanien, Tyskland, Vatikanen, Österrike

Övriga EU-länder:
Bulgarien, Danmark, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern

Övriga EES-länder och Schweiz: Norge, Island, Liechtenstein

Om du ska betala till länder utanför SEPA-området eller i en annan valuta än euro ska du läsa anvisningarna om betalningar till utlandet nedan.
 
Också SEPA-direktdebiteringarna fungerar på samma sätt i alla SEPA-länder. Vi rekommenderar att man använder SEPA-direktdebitering bara om en fakturerare inte kan erbjuda andra lämpliga sätt att betala fakturor i euro.

Närmare anvisningar om SEPA-betalningar finns i de allmänna anvisningarna om betalningar.

SEPA expressbetalning

SEPA expressbetalning är en europeisk realtids betalningstjänst,där du kan betala 24/7 – varje dag, året om. Med SEPA expressbetalning överförs tillgångar på några sekunder från betalaren till mottagaren, oberoende om betalningen kommer från Finland eller från någonstans i Europa.

Realtidsbetalningstjänsterna kommer i bruk gradvis

Som Sparbankens kund kan du motta SEPA expressbetalningar i realtid samt använda SEPA expressbetalning som betalningsalternativ då du gör affärer på kontor.

Betalning förändras åt Sparbanksgruppens kunder gradvis till realtid. Ankommande SEPA expressbetalningar förmedlas redan nu till konton dygnet runt, varje dag om året. Realtidsbetalning tilläggs som tjänst i olika kanaler, som mobil- och nätbanken vid ett senare tillfälle.

Kort om SEPA expressbetalningar:

  • SEPA expressbetalningarna är alltid i euro
  • Medlen förflyttas inom sekunder från betalare till mottagare
  • SEPA expressbetalningar mellan banker som har verksamhet i Finland, finns det ingen övre gräns för maximisumma. Inom resten av SEPA-området är maximisumman för en enskild betalning 100 000 euro, men betalning utan en övre gräns sprids långsamt också inom andra länder
  • Förmedling av SEPA expressbetalningar är möjligt mellan alla europeiska banker som är registrerade realtidbetalnings tjänsteleverantörer*
  • Information gällande priser hittar du från Sparbankens prislista
  • Möjligheten att motta och betala SEPA expressbetalningar på kontor erbjuds automatiskt åt alla Sparbankens kunder. Du behöver inte göra några förändringar i ditt kundförhållande eller dina tjänster.
  • SEPA expressbetalningstjänsten följer allmänna villkoren för eurobetalningar inom eurobetalningsområdet.

*Obs. Flera banker erbjuder för tillfället endast mottagning av expressbetalningar.

Utlandsbetalningar

När mottagarens bank finns i ett land utanför SEPA-området eller om betalningens valuta är någon annan än euro, är det fråga om en utlandsbetalning. Också betalningar som förmedlas till övriga inhemska banker i annan valuta än euro behandlas som utlandsbetalningar. Utlandsbetalningarna är vanligen framme hos mottagaren tidigast 2–4 bankdagar efter betalningsdagen. Utlandsbetalningarna förmedlas till mottagaren i enlighet med de allmänna villkoren för avgående och ankommande valutabetalningar.  
 
I nätbanken kan du göra gireringar i euro eller annan valuta som en betalningsorder eller expressbetalning. Om du vill att en betalning ska gå snabbare fram kan du som betalningssätt välja expressbetalning. En expressbetalning är dyrare än en vanlig betalning och de gällande priserna finns i din Sparbanks prislista. Som betalningskonto kan du använda alla betalningskonton du har i din nätbank.

Kontrollera alltid att betalningsmottagarens och betalningsmottagarens banks uppgifter är rätt innan du gör din första betalning till utlandet. För en betalningsorder behöver du mottagarens kontonummer. När du har gett kontonumret ber tjänsten dig om de övriga uppgifter som behövs.

De valutor som är tillgängliga finns förtecknade i tjänsten:
Australisk dollar (AUD), Brittiskt pund (GBP), Dansk krona (DKK), Euro (EUR), Hongkongdollar (HKD), Japansk yen (JPY), Kanadensisk dollar (CAD), Norsk krona (NOK), Nyzeeländsk dollar (NZD), Polsk zloty (PLN), Schweizisk frang (CHF), Singaporiansk dollar (SGD), Svensk krona (SEK), Sydafrikansk rand (ZAR), US-dollar (USD).

Närmare anvisningar om utlandsbetalningar finns i den allmänna anvisningarna om betalningar som innehåller bland annat landspecifika särdrag.

Ankommande utlandsbetalningar

När du ska få pengar från utlandet ska du vara noggrann när du uppger dina bankförbindelseuppgifter. Nedan en sammaställing av uppgifterna:
 
Please instruct your bank to forward payment orders to:

Central Bank of Savings Banks Finland Plc, Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki, Finland
BIC/SWIFT (code): ITELFIHH
IBAN: FIXX XXXX XXXX XXXX XX
In favour of: Beneficiary name and address
Intermediary Bank: Aktia Bank Plc.
BIC/SWIFT (code): HELSFIHH

Du kan alltid vända dig till din egen Sparbank i de frågor som berör utlandsbetalningar.


Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet 13.1.2018

Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 13.1.2018