Europeiska investeringsbankens garantiprogram

Sparbanken deltar i olika garantiprogrammet som samfinansieras av den finska staten, Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Vi erbjuder för närvarande EIF SMF-garanti och EGF-garanti

check

Snabb och effektiv lösning.

check

Erbjuder ett alternativ till säkerheter.

check

Förmånligare finansiering än vanligt.

EIF SMF-garanti (SME Iniative)

Programmet är utmärkt för nystartade företag och företag i tillväxtfasen, eftersom garantin utgör ett alternativ till säkerheter och möjliggör därmed investeringsprojekt som annars kanske inte skulle genomföras.  

Med EIF SMF-garantin kan kunden också få finansiering till ett lägre pris än vanligt. Garantin är riktad till små och medelstora företag med färre än 250 anställda enligt EU:s definition, exklusive vissa sektorer såsom primärproduktion och trafikbolagens investeringsfinansiering. Dessutom påverkas beviljandet av garantin av offentligt stöd som erhållits under de senaste tre åren. Garantier beviljas för lån i euro på högst 4 miljoner euro med en maturitet på 2–5 år. Med EIF SMF-garantin kan man garantera 50 procent av lånet och Finnveras garanti (upp till 30 %) kan också ansökas som stöd.

Läs mer på EU-finansieringsrådgivningens och Europeiska investeringsfondens webbplatser (på finska respektive engelska).

 

Finansieringsavtal stöds av Europeiska unionen i enlighet med initiativet för stöd av små och medelstora företag (SME Initiative), med finansiering från Europeiska unionen via Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Horisont 2020, Republiken Finland, Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken.

 

EGF-garantin (The Pan-European Guarantee Fund In Response To Covid-19)

European Guarantee Fund (EGF) är ett kortvarigt finansieringsprogram som lanserades av EIB-gruppen 2021 för att möta behovet av kapital till följd av coronakrisen. Syftet med programmet är att injicera ytterligare 200 miljarder euro i EU:s marknad.

EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) lanserade programmet European Guarantee Fund (EGF) i början av 2021 på grund av den ekonomiska situationen som coronakrisen orsakat. Syftet är att ge marknaden ytterligare 200 miljarder euro i tilläggsfinansiering med budgetgarantier från medlemsstaterna på 25 miljarder euro under ungefär ett år för att stödja EU:s ekonomi. Inom ramen för programmet stöder EIB-gruppen de europeiska finansinstitutens låne-, garanti- och kapitalplaceringsprodukter.

Finansieringen inom ramen för programmet lämpar sig för att finansiera investeringar och kapitalbehov för små och medelstora företag. Sparbankerna tillhandahåller finansiering till små och medelstora företag av olika storlek inom ramen för sin egen finansieringspolitik och inom ramen för sitt avtal med Europeiska investeringsfonden.

Med EIF-garantin kan kunden också få finansiering till ett lägre pris än vanligt. Garantin är riktad till små och medelstora företag med färre än 250 anställda enligt EU:s definition, exklusive vissa sektorer såsom primärproduktion och trafikbolagens investeringsfinansiering. Dessutom påverkas beviljandet av garantin av offentligt stöd som erhållits inom den tillfälliga ramen (Temporary Framework). Garantier beviljas för lån i euro på högst 4 miljoner euro med en maturitet på 1–7 år. Med EIF-garantin kan man garantera 70 procent av lånet och Finnveras garanti (upp till 20 procent) kan också ansökas som stöd.

 

Beviljandet av finansiering stöds med hjälp av European Guarantee Funds (EGF) garantiprogram som genomförs av Europeiska investeringsfonden med ekonomiskt stöd från de medlemsstater som deltar i EGF.

 

    

Läs också de här

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering hjälper ditt företag växa och är ett utmärkt tillägg till den finansiering banken erbjuder. Vi erbjuder tre finansieringsalternativ; juniorlån, företagslån och brolån.

Bankgaranti

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Företagslån

Ett företagslån skräddarsys att passa ditt företags behov. Det passar för både stora och små anskaffningar samt för att finansiera investeringar.

Fast ränta

Den låga räntenivån har varat länge, men nu kan man redan skönja en uppgång. Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

...