EIF Smf-garanti

Små och medelstora företag kan också ansöka om Europeiska investeringsfondens garanti för sina skuldebrevslån.

check

Snabb och effektiv lösning.

check

Erbjuder ett alternativ till säkerheter.

check

Förmånligare finansiering än vanligt.

Sparbanken deltar i EIF SMF-garanti-programmet som samfinansieras av den finska staten, Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Syftet med EIF SMF-garantin är att erbjuda en snabb och effektiv lösning för att öka upplåningen, skapa arbetsplatser och stimulera tillväxten.

Utmärkt möjlighet för företag i begynnelse- och tillväxtfasen

Programmet är utmärkt för nystartade företag och företag i tillväxtfasen, eftersom garantin utgör ett alternativ till säkerheter och möjliggör därmed investeringsprojekt som annars kanske inte skulle genomföras.

Finansiering till ett lägre pris än normalt

Med EIF SMF-garantin kan kunden också få finansiering till ett lägre pris än vanligt. Garantin är riktad till små och medelstora företag med färre än 250 anställda enligt EU:s definition, exklusive vissa sektorer såsom primärproduktion och trafikbolagens investeringsfinansiering. Dessutom påverkas beviljandet av garantin av offentligt stöd som erhållits under de senaste tre åren.
Garantier beviljas för lån i euro på högst 10 miljoner euro med en maturitet på 2–12 år. Med EIF SMF-garantin kan man garantera 50 procent av lånet och Finnveras garanti (upp till 30 %) kan också ansökas som stöd.

Läs mer på EU-finansieringsrådgivningens och Europeiska investeringsfondens webbplatser (på finska respektive engelska).

 

”Finansieringsavtal stöds av Europeiska unionen i enlighet med initiativet för stöd av små och medelstora företag (SME Initiative), med finansiering från Europeiska unionen via Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Horisont 2020, Republiken Finland, Europeiska investeringsfonden och Europeiska investeringsbanken."

 

    

Läs också de här

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Fast ränta

Den låga räntenivån har varat länge, men nu kan man redan skönja en uppgång. Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Företagslån

Ett företagslån skräddarsys att passa ditt företags behov. Det passar för både stora och små anskaffningar samt för att finansiera investeringar.

Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering hjälper ditt företag växa och är ett utmärkt tillägg till den finansiering banken erbjuder. Vi erbjuder tre finansieringsalternativ; juniorlån, företagslån och brolån.

Bankgaranti

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

...