Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering hjälper ditt företag växa och är ett utmärkt tillägg till den finansiering banken erbjuder. Vi erbjuder tre finansieringsalternativ; juniorlån, företagslån och brolån.

check

Du beviljas lånet utan realsäkerhet.

check

Det finns tre finansieringsalternativ; Juniorlån, Företagslån och Brolån

check

Samarbetet med Fundu hjälper ditt företag växa

Gräsrotsfinansiering är riktad till företag som behöver ett lån men som inte har tillräcklig realsä-kerhet. Sparbanken erbjuder finansiering i samarbete med Fundu, som gör det enklare för fin-ländska tillväxtföretag att få finansiering.  

Det finns tre alternativ för gräsrotsfinansiering; Juniorlån, Företagslån och Brolån

Juniorlån: Banken beviljar kunden finansiering mot säkerhet och juniorlånet kompletterar finansie-ringen utan extra säkerheter. Det här är ett bra alternativ till exempel när företagaren gör en stor investering i till exempel materiel. 

Företagslån: fundus företagslån är enkelt. det möjliggör finansiering utan realsäkerhet från 25 000 euro uppåt. med ett företagslån finansierar du till exempel kundbeställningar eller stärker företagets driftskapital.

Brolån: Ett kortfristigt lån, som kunden kan ta upp till exempel när han eller hon investerar i pro-dukter, men inte genast får intäkter av dessa. I det här mellanskedet kan ett brolån vara till hjälp.

Sparbanken beviljar finansiering mot säkerhet till företagaren och om finansieringsbehovet är större och säkerheterna inte räcker till är Fundus gräsrotsfinansiering ett utmärkt alternativ.

Sparbanken och Fundus samarbetet har redan gett positiva resultat.

Samarbetet mellan Sparbanken och Fundu har redan gett positiva resultat.
Kuljetus Soinola blev ett bärgningsföretag med full service. Du kan läsa berättelsen här.

Och bärgningsföretaget Ruuskanens hallanskaffning på en halv miljon genomfördes snabbt, du kan läsa här.

Från början kändes det som en omöjlig miljon projekt. Men det kommer at lyckas. Läs hur detta gick till

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.