Företagets miljonanskaffning som verkade vara omöjligt förverkligas nu

Arat Oy från Tusby erbjuder industrin tjänster inom automations- och elbranschen. Företagets dröm om en hall för nästan tre miljoner euro är på väg att förverkligas tack vare Sparbanken och bankens nya samarbetspartner Fundu.

Tanken på att bygga en hall uppkom när Arantis dåvarande lokaler sades upp på våren 2018, berättar Antti Immonen, företagets verkställande direktör och den ena av ägarna. Företaget med knappt tio anställda flyttade som hyresgäster till nya lokaler, med det började kännas som en tillfällig lösning.

– Vi blev trötta på att betala hyra. Vi hade redan länge diskuterat att det skulle kunna vara smart att så att säga betala utrymmena åt sig själv, beskriver Immonen sina och samarbetspartnern Raimo Airas tankar.

Då hade slumpen ett finger med i spelet. En lämplig tomt blev till salu och beslutet måste fattas snabbt.

– Den tomten ville vi verkligen ha och vi reserverade platsen för en viss summa, oberoende av om vi hade finansiering eller inte. I det skedet tog vi en liten risk, men annars hade vi nog inte fått den.

Efter att vi hade reserverat tomten var det tid att börja utreda om det överhuvudtaget var möjligt att förverkliga planen.

Otillräckliga säkringar utgör inte ett hinder ens för stora projekt

Företagsbankiren Ilkka Mansikka vid Lammin Säästöpankki minns att Immonen och Airas kom väl förberedda till mötet.

– I samma lokaler skulle även finnas samarbetspartner som skulle ge dem synergifördelar. Och naturligtvis hade de i placeringssyfte och med tanke på investeringar och affärsverksamheten utarbetat en förnuftig plan.

De behövde två miljoner euro i utomstående finansiering, men de hade inte de säkerheter banken krävde för hela lånet. Då kom Sparbankens samarbetspartner Fundu, som förmedlar gräsrotsfinansiering, med i bilden. 

– Vi fick 1,5 miljoner euro via banken och Ilkka föreslog att vi skulle ansöka om resterande 500 000 euro från Fundu som ett lån utan säkerhet, berättar Immonen.

Efter genomförda utredningar kom Fundu med i projektet och på våren 2019 öppnades låneansökan på Fundus webbaserade plattform för gräsrotsfinansiering. Där når ansökan de placerare som söker ränteavkastning på företagslån.

”Jag är väldigt nöjd med hur enkelt det gick”

Lånepaketet fördelades så, att Sparbankens andel används för hallbygget och tomtköpet genomförs med de medel som samlas in via Fundu.

Hittills har man genomfört två finansieringsrundor som har gett företaget sammanlagt cirka 270 000 euro. Immonen är inte oroad över att målet på en halv miljon inte uppnåddes genast.

– När den summa man ansöker om är ganska stor är det helt förståeligt att det behövs flera finansieringsrundor.

Saken underlättas av att finansieringsbehovet inte ännu är akut. Den tredje finansieringsrundan inleds på hösten och då inleds även hallbygget. För närvarande ser det ut som att man kommer att flytta in i de nya lokalerna på sommaren 2020.

Enligt Immonen har finansieringen av hallprojektet varit en positiv upplevelse. När Sparbanken och Fundu kom överens om en finansieringsmodell framskred projektet i rask takt.

– Jag är väldigt nöjd med hur enkelt det gick. Jag behövde inte hela tiden utgöra en mellanhand eftersom Fundu och Sparbanken hade diskuterat vissa saker direkt med varandra. Det har gjort min roll enklare, säger Immonen tacksamt.

Bekanta dig med gräsrotsfinansiering här. Du kan även boka tid hos oss eller lämna en kontaktbegäran

 

Läs mera om gräsrotsfinansiering