Utrustningen kunde förnyas utan säkerheter – med Sparbankens och Fundus finansiering blev bärgningsföretaget en plats med full service

Nya finansieringslösningar röjer hinder ur vägen för tillväxtföretag. Sparbankens samarbete med Fundu möjliggör inköp även då det inte finns säkerheter.

Bärgningsföretagaren Kalle Soiniola befann sig i en svår situation. Han hade köpt företaget av sin före detta chef i början av år 2018, men en del av utrustningen var på upphällningen. Till verkställande direktörens förtret var man tvungen att tacka nej till bärgning av större fordon. 

– Då blev vi tvungna att överväga om vi helt skulle avsluta servicen för tung utrustning eller förnya bilen. Och när man ändå vill betjäna över hela skalan fanns det bara ett alternativ kvar: bilen måste förnyas, konstaterar Soiniola.

Fundu involverades för att möjliggöra tillväxt

I samband med företagsförvärvet hade Soiniola blivit kund hos Sparbanken Optia. När beslutet om inköpt av en ny bil hade fattats pratade han med en bekant kontaktperson, kundrelationsdirektör Arja Hernesniemi.

– Arja spelade en stor roll i att jag bytte bank. Hon var redan från början sådan att hon tog tag i och fick ordning på saker och ting.

En lämplig bärgningsbil för tung utrustning hade redan hittats i Nederländerna. Den skulle kosta 150 000 euro, men alla säkerheter var ännu bundna till förtagsförvärvet från föregående år. Därmed kunde banken inte låna hela inköpspriset. Man blev tvungen att fundera på andra alternativ.

Finansiering av en vanlig fordonspark genom Sparbanken ordnas vanligtvis med hjälp av ett finansbolag. Den här gången föll det alternativet bort, eftersom finansbolag endast kan användas vid inköp av bilar som är registrerade i Finland. 

Då förde Hernesniemi Sparbankens nya samarbetspartner, Fundu, på tal. Fundu erbjuder lånebaserad finansiering utan säkerhet till tillväxtföretag. Det kunde vara en lösning på problemet.

Soiniola blev intresserad av tanken och Hernesniemi tipsade om att kontakta Fundu. Efter att ha gjort utredningar var Fundu redo att komma med. Hernesniemi anser att samarbetet med Fundu är ett utmärkt tillägg till Sparbankens utbud.

– Om banken och Fundu anser att företagets affärsverksamhet i övrigt är rimlig blir det inte nödvändigtvis problem vad gäller säkerheter. Det möjliggör många drömmar.

Soiniola, Sparbanken Optia och Fundu utarbetade budgetplaneringen tillsammans: Banken lånar 50 000 euro till Soiniola som kapitaliseras för företagets användning. Det återstående 100 000 euro skulle samlas in av investerare på Fundus digitala plattform för gräsrotsfinansiering.

Spänning i luften

Omgången inleddes efter några dagars förberedelser i december 2018. Soiniola minns att det var spänning i luften när ansökan om finansiering för bärgningsbilen publicerades på Fundus webbplats. Skulle något sådant intressera eventuella investerare? 
– Alltid då jag satte mig vid datorn kontrollerade jag hur ärendet fortskred. Och om det inte fortskred kändes det som att var det allt.

Nästan hälften av beloppet samlades in under de första dagarna, men sedan blev takten långsammare. Ytterligare stress orsakades av att man redan hade gjort upp affären om bilen, eftersom den nederländska försäljaren litade på Soiniolas plan.

Slutspurten var ändå hård och under tre veckor hade man samlat ihop hundratusen euro. Soiniola konstaterar att tidtabellen inte nödvändigtvis skulle vara lämplig för ett brådskande finansieringsbehov, men för hans situation var den tillräcklig.

Förbättrad service syns redan i resultatet

Med ett halvt års erfarenhet konstaterar Soiniola att den nya bilen var en lönsam investering. Man har kunnat utföra alla bärgningsuppdrag av tung utrustning, och ekvationen är rejält på plussidan – trots att Fundus finansiering är dyrare än bankens.
– Det är klart att räntan är lite högre, eftersom Fundus lån är utan säkerhet, dvs. man behöver inte skaffa fram extra säkerheter. Det måste man förstå.
Han bedömer att antalet uppdrag ökar när kunskapen om den uppdaterade utrustningen sprider sig.
– Under tiden vi hade den gamla bilen var det många som inte längre ringde, eftersom att de visste att man inte kunde använda den för bärgningen. Nu måste vi återställa tron att vi har utrustning som går att använda.

 

Läs mera om gräsrotsfinansiering