Bärgningsföretagets förvärv av en hallbyggnad var framgångsrikt med Sparbankens och Fundus gemensamma finansiering

Det ökade samarbetet mellan Sparbanken och Fundu, som förmedlar gräsrotsfinansiering, har gett upphov till många framgångar. En av dessa är finansieringslösningen för Hinauspalvelu Ruuskanen som gjorde att bolaget kunde köpa hallbygganden som det hyrde.

Hinauspalvelu Ruuskanen, som är verksamt i området kring Tammerfors och Björneborg, har jour dygnet runt under årets alla dagar. Företaget erbjuder förutom bärgning även reparationer som utförs på vägen och återvinner fordon som går till skrotning.

Efter företagsförvärvet i december blev företaget kvar på hyra i den tidigare ägarens hallbyggnad. Beräkningarna visade ändå att det skulle vara klokast att köpa lokalen.

– I februari sa jag till fastighetsägaren att vi får se om vi får ordnat med finansiering, berättar Heikki Rantalaiho, verkställande direktör för Hinuspalvelu Ruuskanen.

En halv miljön behövdes för förvärvet, men företaget hade inte tillräckligt med egendom för att täcka säkerheten för ett så stort lån. I mars hade man ändå fått ihop köpesumman. Hur gick det till?

Nya finansieringsmodeller hjälper tillväxtföretag

– Ibland är situationen av en eller annan anledning sådan att vi inte kan finansiera lånet i sin helhet, trots att vi tror på kunden och anser att företaget är bra, säger företagsfinansieringschef Veli-Pekka Sihvonen vid Aito Säästöpankki i Tammerfors.

Då söker man andra lösningar.

– Vi har ett sådant arbetssätt att vi vänder på stenar och överväger tillsammans hur vi ska få det att fungera. Här kommer ofta Fundu in i bilden.

År 2013 grundade Fundu förmedlar lånebaserad finansiering till tillväxtföretag. Som verktyg fungerar Fundus digitala plattform för gräsrotsfinansiering, med vilken företag och privatpersoner kan investera i företagslån.

Sparbankens och Fundus samarbete intensifierades under sommaren med ett nationellt samarbetsavtal.

– Samarbetet har hittills varit mycket lovande, och kunderna har ivrigt tagit emot den nya arbetsmetoden, säger Jukka Törrönen, finansdirektör för Fundus samarbete med Sparbanken.

– Det har varit fint att se hur Sparbankens och Fundus samarbete har erbjudit kunderna möjligheten till ännu bättre tillväxt, utveckling och investering när finansieringen har försäkrats med gemensamma krafter.

Det saknade beloppet samlades in under sex dagar med gräsrotsfinansiering

Aito Säästöpankki ville stödja Hinauspalvelu Ruuskanens inköp av hallbyggnaden trots otillräcklig säkerhet. Företagsfinansieringschefen förslog för Rantalaiho att en del av lånet skulle ansökas via Fundus plattform. Metoden med gräsrotsfinansiering var bekant för Rantalaiho redan i samband med företagsförvärvet, vilket gjorde det lätt att gå med på idén.

Sparbanken presenterade situationen för Fundu, varpå Rantalaiho levererade nödvändiga uppgifter till Fundu för analys. När det gav grönt ljus kom parterna överens om finansieringsomgången. Inom sex dagar från att man hade publicerat ansökan hade man fått ihop lånet på 150 000 euro.

Rantalaiho tyckte att ärendet gick snabbt fram. Inklusive förberedelserna tog det några veckor att arrangera finansieringen.

– Poäng till Sparbanken för hur fint man fick med Fundu i helheten. Deras fungerande samarbete var nog till bra hjälp.

Lånekostnaderna betalar snabbt tillbaka sig själva

Rantalaiho rekommenderar banklån som kompletterats med Fundus finansiering till tillväxtföretag och sådana företag, som inte har realsäkerheter mot lånet.

– Fastän Fundus finansiering är dyrare än bankens hålls helheten på en rimlig nivå.

Han påminner om att man inte behöver titta alltför långt in i framtiden för att se fördelarna med lånet.

– När man tänker att vi hyrde samma lokal som vi nu har köpt till oss själva motsvarar hela projektets totala ränta hyreskostnaderna för mindre än ett halvt år.

Rantalaiho är speciellt nöjd med att återbetalningen har gjort enkel för hela lånetiden. Bara ett lån behöver amorteras åt gången.

– En anställd på banken skickade ett meddelande på WhatsApp på kvällen där det stod att vi återkommer imorgon, den anställda hade fått ännu en idé om betalningstidtabellen. Det var roligt att se att Sparbanken var uppriktigt intresserad av vad som är förnuftigast för kunden.

Är du intresserad av gräsrotsfinansiering? Bok en tid som passar dig här eller be oss ringa upp dig.

Läs mera om gräsrotsfinansiering

 

”Sådant samarbete har vi inte haft tidigare”

När det nationella samarbetsavtalet med Fundu ingicks var syftet att kanalen till lånebaserad gräsrotsfinansiering är öppen för alla Sparbankens företagskunder. När syftet har uppfyllts: alla Sparbanksgruppens Sparbanker omfattas nu av avtalet.

– På Sparbanksgruppens sida var man medveten om behovet och möjligheten att utveckla tjänsteutbudet, och vid Fundu ville man ha nya samarbetsparter. På så sätt korsades våra vägar, berättar Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör Kari Suutari

Han beskriver samarbetet som ett verktyg för problemlösning för situationer, som traditionella finanseringsmodeller inte kan lösa på alla plan. Man behöver inte ingripa i företagets ägarskap när bankfinansieringen kompletteras genom Fundus plattform för gräsrotsfinansiering.

Suutari säger att det tar tid att öka kännedomen om det nya finansieringsalternativet bland kunderna. I siffrora syns det ändå redan att antalet Fundu-finansieringar som inleds vid Sparbanken har ökat varje månad, och samarbetet har också gett nya kunder.

– Ett betydande antal projekt har genomförts och det finns flera på Fundus arbetsschema. Jag tror att gräsrotsfinansiering säkert kommer att öka som denna typ av verksamhet.