Låneskydd för företag

Sparbanken Balans, ett återbetalningsskydd för lån, håller företagets ekonomi i balans också om allt inte skulle gå enligt planerna. Med hjälp av Firmaskydd hanterar du överraskande händelser och säkerställer skötseln av lånet till exempel om en nyckelperson i företaget insjuknar allvarligt eller avlider. 

check

 låneskyddet Sparbanken Balans kan du gardera dig mot överraskande situationer i livet.

check

 sätt att säkerställa återbetalningen av lånet och trygga företagets ekonomi och eventuellt också familjens utkomst, om livet överraskar.

check

återbetalningen av företagets lån med Sparbanken Balans Firmaskydd.

Trygga återbetalningen av ditt lån med Sparbanken Balans Firmaskydd

Du kan teckna Sparbanken Balans Firmaskydd för ett lån som du tagit för företagsverksamhet. Lånet kan försäkras i sin helhet (100 %) eller alternativt delvis (75 %). Med Firmaskydd kan du försäkra 1–4 personer, dig själv som företagare eller de arbetstagare vars insatser väger tungt i företagsverksamheten.
För bostadslån eller konsumtionskredit som tagits av en personkund kan man välja egna skyddspaket, och bland dem finns ett heltäckande paket även för företagare. 

Priset på Sparbanken Balans påverkas av den försäkrades ålder, det valda skyddspaketet, lånekapitalet och den försäkrade procentandelen samt storleken på månadsraten.

Firmaskydd är skattemässigt fördelaktigt eftersom företaget i regel kan avdra försäkringsavgifterna vid beskattningen som normala kostnader för affärsverksamheten. Huruvida försäkringsavgifterna är avdragsgilla beror på bolagsformen och förordnandet om förmånstagare samt hurdan betydelse den försäkrade personens arbetsinsatser har för företagets verksamhet.

Sparbanken Balans hjälper om du prövas av livet

I största delen av de finländska företagen drivs verksamheten av en eller två personer. Företagaren själv och de andra nyckelpersonerna har således en stor betydelse för kontinuiteten i verksamheten. Med hjälp av Firmaskydd garderar du dig emot personalriskerna i företaget och säkerställer en planenlig återbetalning av lånet.

Sparbanken Balans tryggar låneskötseln i företaget och kontinuiteten i verksamheten om företaget går miste om en nyckelpersons arbetsinsats till följd av att personen avlider, insjuknar allvarligt eller blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall. Firmaskydd är ofta också ett skydd för företagarens egendom och familj, eftersom företagaren kan ha ställt personliga tillgångar som säkerhet för företagets lån.

Sparbanken Balans beviljas av Sb-Livförsäkring Ab och Chubb. Sparbanken är ombud för livförsäkringsbolaget.

Mer information:

Balans Produktfakta - Företagskunder
Balans Försäkringsvillkor - Företagskunder
Produktinformationsdokument - Firmaskydd

Bekanta dig även med dessa  

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Sparförsäkring

En sparförsäkring är ett säkert, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kommer lätt igång och kan ta ut pengar ur den när du behöver.

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

Livskraft

Ett unikt trygghetsspaket för en modern människa, som vill leva och inte bara spara. Med den unika försäkringen Livskraft kan du inleda sparandet och samtidigt få trygghet vid allvarlig sjukdom.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...