Placeringsalternativ för företag

Det finns många möjligheter att placera företagets tillgångar. Skulle till exempel en placeringsobligation eller aktieplaceringar kunna vara det sätt som passar ditt företag bäst?
Eller kanske den traditionella skogen? Välj placeringsobjekt enligt ditt företags risktålighet och mål.