Fonder

Fondplacering är smidigt och lätt. Via våra kvalitativa fonder utnyttjar du våra experters placeringskunnande.

Fondplacering är lätt och smidigt

En placeringsfond består av tillgångar som har placerats i flera olika placeringsobjekt. Fondens placeringar kan vara aktier, ränteplaceringar och andra värdepapper. Experter på placeringsbranschen har hand om fonderna enligt fondens regler.

Som fondsparare köper du andelar i en placeringsfond på Sparbankens kontor eller i nätbanken. Avkastningen på dina besparingar består av fondplaceringens ränta, dividender och värdestegring.

Utnyttja alla fördelar med fondplacering

  • I placeringsfonder sköts handeln med stora partier av värdepapper vilket betyder att kostnaderna är lägre än för enskilda aktieplaceringar.
  • Decentraliserade placeringar minskar på risken.
  • Du kan placera en större summa på en gång eller en mindre summa en gång i månaden.
  • Det är lätt att köpa och sälja fondandelar.
  • I företagsnätbanken kan du följa med det aktuella läget för dina fonder.
  • I Sparbankens placeringsfonder kan du ändra dina fondandelar till pengar varenda en bankdag.

Prova vår räknare för att se hur dina besparingar växer i en aktiefond.

Fonder för olika placerare

Ur Sparbankens mångsidiga ränte-, aktie- och kombinationsurval hittar du rätt placeringslösningar för ditt företag – också för mer krävande behov. I alla frågor kring fondplacering har du alltid tillgång till våra placeringsrådgivares expertis. Ta kontakt.

Läs också:

Vad är en fond?

Hur väljer jag rätt fond?

Du får fram prislistan och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på den lokala Sparbanken och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.