Fonder

Fondplacering är smidigt och lätt. Via våra kvalitativa fonder utnyttjar du våra experters placeringskunnande.

Fondplacering är lätt och smidigt

En placeringsfond består av tillgångar som har placerats i flera olika placeringsobjekt. Fondens placeringar kan vara aktier, ränteplaceringar och andra värdepapper. Experter på placeringsbranschen har hand om fonderna enligt fondens regler.

Som fondsparare köper du andelar i en placeringsfond på Sparbankens kontor eller i nätbanken. Avkastningen på dina besparingar består av fondplaceringens ränta, dividender och värdestegring.

Utnyttja alla fördelar med fondplacering

  • I placeringsfonder sköts handeln med stora partier av värdepapper vilket betyder att kostnaderna är lägre än för enskilda aktieplaceringar.
  • Decentraliserade placeringar minskar på risken.
  • Du kan placera en större summa på en gång eller en mindre summa en gång i månaden.
  • Det är lätt att köpa och sälja fondandelar.
  • I företagsnätbanken kan du följa med det aktuella läget för dina fonder.
  • I Sparbankens placeringsfonder kan du ändra dina fondandelar till pengar varenda en bankdag.

Prova vår räknare för att se hur dina besparingar växer i en aktiefond.

Fonder för olika placerare

Ur Sparbankens mångsidiga ränte-, aktie- och kombinationsurval hittar du rätt placeringslösningar för ditt företag – också för mer krävande behov. I alla frågor kring fondplacering har du alltid tillgång till våra placeringsrådgivares expertis. Ta kontakt.

Läs också:

Vad är en fond?

Hur väljer jag rätt fond?

Du får fram prislistan när du skriver staden eller namnet på den lokala Sparbanken och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.