Företagare, vill du förnya dig? Tänk åtminstone igenom dessa punkter

Företagande kräver ett järngrepp och fördomsfrihet, men varför är förnyelse ett livsvillkor för företag?

Det avgiftsfria programmet Vill förnya dig för små och medelstora företag vill erbjuda företagare nätverk och verktyg för förnyelse. Till programmet hör också startevenemang, där företagarna får delta i workshoppar och lyssna på andra företagares tips och erfarenheter.

Vid startevenemanget i Kuopio diskuterade bland andra turismföretagaren Pekka Niemelä från Puijo Peak, inrednings- och byggföretagaren Essi Sundman från Lasilinkki, Petteri Heimonen från plåtslageriet PetterSteel och Olli Paavola från ekonomiföretaget Talentree.

Alla företagare berättade ärligt att företagandet inte alltid gått som på räls. De förenas dock av en passion för sitt arbete, som säkert förklarar varför deras glöd och driftighet har fått företagen att leva upp och förnyas. 

Förändring är ofta förknippad med utmaningar, men också möjligheter

När man planerar en förändring finns det ofta utmaningar som måste hanteras. Man ska inte vara rädd för utmaningarna, men det är bra att vara beredd. Exempelvis digitaliseringen för med sig både utmaningar och möjligheter till utveckling. Den har tvingat många företagare att se över sin affärsstrategi. Även Olli Paavola brottas med digitaliseringen. 

– De största utmaningarna upplevde vi när vi förändrade vår affärsstrategi i en mer digital riktning. När man planerar en förändring måste man ha klart för sig varför förändringen görs och vilka effekter den har, berättar Paavola. 

Han berättar att han också själv varit tvungen att motivera sin sak många gånger, men att det inte gör någonting. Paavola förespråkar en öppen samtalskultur. 

På vägen mot förnyelse – fråga dig själv varför

När företaget vill förnya sig, hur ska man komma igång? Ibland kommer behovet av förnyelse utifrån, exempelvis när kundernas konsumtionsvanor förändras. Då bör företaget reagera snabbt. 

När man ska förändra något bör man inte göra det halvhjärtat. Turismföretagaren Pekka Niemelä menar att det viktigaste vid förändringar är en djup förståelse. 
– En djup förståelse för varför vi gör förändringar och vart vägen bär. Därefter kommer engagemanget, för alla inom företaget måste fås med i förändringen, säger Niemelä. 

På vägen mot förändring har också cheferna och företagaren själv en huvudroll.

– Om man inte själv jobbar för förändringen är det onödigt att förvänta sig att någon annan ska göra det. En organisation kan inte utvecklas snabbare än sin ledare, säger Olli Paavola. 

För att förnyelsen ska komma igång måste man dock hitta en orsak för den. 

Varför lönar det sig för företag att förnya sig? De tre viktigaste råden för företagare:

  1. Människors krav förändras, och att svara på dem är livsviktigt för ett företag. 
  2. Det kan kännas dumt att ändra på en strategi som fungerar, men man bör tänka fem år framåt i tiden. Då kan det hända att strategin inte längre fungerar. 
  3. Tillväxt är ett livsvillkor för ett företag. En förändring börjar hos individen.  Gör något konkret redan i morgon. Lär till exempel känna en ny person, försök komma ut ur din bubbla. 
 
Kategorier
...