Finansiella sanktioner och kontroll av betalningar

Med finansiella sanktioner avses frysning av tillgångar för de instanser som beläggs med sanktioner. Med sanktioner försöker man förhindra finansieringen av dem och användningen av pengar, som anses vara ett hot mot den internationella säkerheten. Sådana är till exempel kriminella organisationer och terroristorganisationer samt deras medlemmar.  

Utöver de nationella frysningsbesluten sätter FN:s säkerhetsråd och EU finansiella sanktioner som alla banker som verkar inom EU ska följa. Dessutom kan bankerna efter eget gottfinnande försöka följa de krav som ställs också av andra som inför finansiella sanktioner.

I Sparbanken jämför vi våra kunders betalningar med dem som är föremål för finansiella sanktioner. Att kontrollera betalningarna är ett sätt att försäkra oss om att vi uppfyller de lagstadgade kraven och att betalningar inte förmedlas till instanser som är föremål för sanktioner. 

Att be om mera information om betalningar är obligatoriskt för bankerna 

På grund av sanktionslagstiftningen och internationell betalningsförmedlingspraxis utreds också grunderna för betalningar allt noggrannare och för att en betalning ska gå fram till mottagaren kan närmare utredningar krävas av kunden efter att betalningen gjorts. Bankerna har rätt att kräva tilläggsuppgifter om en betalning och vid behov vidta fortsatta åtgärder som sanktionerna bestämmer. 

Kontrollen av betalningar mot sanktionslistorna och de fortsatta åtgärderna med begäranden om ytterligare information kan fördröja behandlingen av din betalning. Vi försöker sköta utredningssituationerna så effektivt som möjligt för att undvika fördröjningar i behandlingen av betalningarna.

Det internationella sanktionsläget och de risker som är förknippade med vissa länder kan förhindra förmedlingen av betalningar helt till en del länder. Du kan läsa mera om de landsbegränsningarna för betalningar här.

Skriv uppgifterna noggrant på betalningen så går behandlingen snabbare 

Du kan också själv till vissa delar påverka om din betalning fastnar i en utredning eller inte. Se till att dina betalningar alltid har mottagarens fullständiga namn och en informativ meddelandetext, såvitt det inte är fråga om en betalning med referens .

Här får du mera information om betalningar: 

Anvisningar för privatkunder
Anvisningar för företagskunder

Intressant just nu