Grundläggande banktjänster

Sparbanken erbjuder alla konsumenter, som bor lagligt inom det europeiska ekonomiska samarbetsområde, alltså EES, jämlika och grundläggande banktjänster.

Sparbanken tillhandahåller alla konsumenter som lagligt bor inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet dvs. EES-området jämlika grundläggande banktjänster. Vi erbjuder således alla våra privatkunder jämlikt följande tjänster:

  • Betalkonto med grundläggande funktioner – ett brukskonto som har lagstadgade uppsägningsvillkor
  • Visa Debit Online -kort och 
  • Nätbankstjänsten. 

En förutsättning för att tjänsterna ska beviljas är ett godtagbart identitetsbevis ur vilket identiteten tillförlitligt kan kontrolleras.

Vad är ett betalkonto med grundläggande funktioner?

Ett betalkonto med grundläggande funktioner är ett konto som kan användas till kontanttjänster (uttag och insättningar), gireringar, direktdebiteringar och till vilket man kan ansluta ett betalkort som du kan betala på nätet med. Dessutom tillhandahåller vi nätbankstjänsten med vilken du kan administrera ditt betalkort och göra betalningsuppdrag. 

Mera om grundläggande banktjänster finns på Finansinspektionens webbplats.

Läs också de här

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.
...