Grundläggande banktjänster

Sparbanken erbjuder alla konsumenter, som bor lagligt inom det europeiska ekonomiska samarbetsområde, alltså EES, jämlika och grundläggande banktjänster.

Sparbanken tillhandahåller alla konsumenter som lagligt bor inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet dvs. EES-området jämlika grundläggande banktjänster. Vi erbjuder således alla våra privatkunder jämlikt följande tjänster:

  • Betalkonto med grundläggande funktioner – ett brukskonto som har lagstadgade uppsägningsvillkor
  • Visa Electron-kort och 
  • Nätbankstjänsten. 

En förutsättning för att tjänsterna ska beviljas är ett godtagbart identitetsbevis ur vilket identiteten tillförlitligt kan kontrolleras.

Vad är ett betalkonto med grundläggande funktioner?

Ett betalkonto med grundläggande funktioner är ett konto som kan användas till kontanttjänster (uttag och insättningar), gireringar, direktdebiteringar och till vilket man kan ansluta ett betalkort som du kan betala på nätet med. Dessutom tillhandahåller vi nätbankstjänsten med vilken du kan administrera ditt betalkort och göra betalningsuppdrag. 

Mera om grundläggande banktjänster finns på Finansinspektionens webbplats

Läs också de här

Mobilbanken

Sköt dina bankärenden smidigt och säkert – var du än rör dig! Ladda ner Sb-Mobil till din telefon och pekplatta.

Betalningssätt

Smidigast betalar du dina fakturor via Sparbankens nät- eller mobilbank. Du kan betala med e-faktura, direktbetalning eller betalkuvert.

SEPA- och utlandsbetalningar

I Sparbanken sköter du betalningar och räkningar enkelt och säkert både hemma och utomlands. Sparbankens BIC-kod, det vill säga identifikationsuppgift, är ITELFIHH.

Grundläggande banktjänster

Sparbanken erbjuder alla konsumenter, som bor lagligt i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså EES-området, jämlika och grundläggande banktjänster.

Du får fram prislistan och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på den lokala Sparbanken och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.
...