Utlottningens regler

1. Utlottningens anordnare

Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan ”Anordnare")

2. Kampanjtid

Man kan delta i lotteriet under kampanjperioden från 3.5.–31.5.2022.

3. Deltagande i lotteriet och förutsättningar för deltagandet

Alla vuxna Sparbank Visa-kortinnehavare permanent bosatta i Finland (nedan ”Kortinnehavare”) kan delta i lotteriet. Sparbankens Visa-kortprodukter är Visa Credit/Debet, Visa Gold, Visa Debit, Visa Credit, Visa Business Debit och Visa Debit Online (nedan kallade "Sparbankens Visakort"). Kortinnehavaren kan delta i lotteriet genom att anmäla sig till tävlingen på www.sparbanken.fi/fotboll och därefter med framgång använda Sparbankens Visa-kort minst tre (3) gånger under kampanjperioden.

För att delta i lotteriet måste Kortinnehavaren vara myndig vid kampanjstarten, d.v.s. 3.5.2022. Dessutom måste Kortinnehavaren inneha ett giltigt Sparbankens Visa-kort vid slutet av kampanjen, d.v.s. 31.5.2022. Utlottningen kommer att äga rum mellan de kortinnehavare som är registrerade under kampanjperioden och som framgångsrikt använt Sparbankens Visa-kort. Som kortanvändning räknas vilken som helst lyckad kortdebitering från Kortinnehavarens brukskonto eller Visa-kreditkonto, såsom till exempel kortköp eller kontantuttag.

En Kortinnehavare kan endast delta en gång. Anställda i företag eller sammanslutningar som tillhör samma bankgrupp som Anordnaren, eller deras familjer, kan inte delta i lotteriet.

Genom att anmäla sig till tävlingen accepterar Kortinnehavaren reglerna för detta lotteri.

4. Lotteriets priser och publicering av vinnarna

Pris:

Ett (1) biljettpaket för fyra personer till UEFA-EM i fotboll för damer i Finland - Danmark den 12 juli 2022 i Milton Keynes, England.I ett biljettpaket ingår: 

  • Matchbiljetter till matchen Danmark–Finland på Stadium MK i Milton Keynes den 12.7.
  • 2 hotellnätter i dubbelrum i London inkl. frukost
  • Transporter på platsen. Transporter mellan flygplatsen och hotellet och transporter mellan hotellet och arenan.
  • Visa Fan-produkter
  • £ 100 på ett förbetalt Visa-kort för alla.
  • Visas evenemangsteam guidar dig under resan.

OBS! Priset inkluderar inte resor till och från London, extratjänster på hotellet, eventuella skatter, måltider eller pass.

Priset kan inte omvandlas till pengar eller bytas mot någon annan vara/produkt. Den vinnande Kortinnehavaren är ansvarig för alla arrangemang som krävs för att lösa in/använda priset, såsom reseförsäkring, resekostnader och organisering av resor, och Anordnaren ansvarar inte för någon del av dessa.

Utlottningen sker i Anordnarens lokaler i Helsingfors inom tre (3) dagar efter kampanjperiodens slut, dvs. senast 3.6.2022. Utlottningens vinnare meddelas personligen, via telefon eller e-post, och informeras om de praktiska detaljerna gällande överlämnandet av priset. Genom att delta i lotteriet accepterar Kortinnehavaren att vinnaren måste resa till och från London på egen bekostnad och på egen risk till platsen för matchen i England.

Arrangören har rätt att uppge namn och e-postadress till den kortinnehavare som har vunnit lotteriet till UEFA och Visa. För att göra anspråk på priset måste Kortinnehavaren även följa de instruktioner och regler på engelska som vinnaren senare får separat från UEFA och Visa.

Anordnaren har rätt att använda och publicera allt material som skickats av Kortinnehavaren för att delta i lotteriet. Anordnaren förbehåller sig rätten att fotografera den Kortinnehavaren som har vunnit efter kampanjperiodens slut, till exempel i samband med prisutdelningen. Namnen på de Kortinnehavare som har vunnit tävlingen får offentliggöras och man får inte anmäla sig anonymt till tävlingen.

5. Anordnarens ansvar

Arrangören betalar eventuella lotteriskatter som kan bli följden av utlottningen. Anordnaren är inte ansvarig för några researrangemang, såsom reseförsäkring och resekostnader, relaterade till priset och Anordnaren deltar inte på något sätt i dessa åtgärder.

Kortinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas i samband med deltagandet är korrekta.

6. Databehandling

Kortinnehavarnas personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och lämnas inte ut till någon utanför Sparbanksgruppen, förutom till Visa Inc. och UEFA, till vilka personuppgifterna endast får lämnas ut i den utsträckning som krävs för att lösa in och överlämna priserna.

Anordnaren sparar inte personuppgifterna efter utlottningen, utan alla inlämnade personuppgifter raderas efter att priserna har lottats ut bland Kortinnehavarna och efter att vinnaren har blivit kontaktad. De inlämnade personuppgifterna raderas senast 30.6.2022.

 

Anordnarens lotteri- och tävlingsregisterbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

Kundregistrets dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen (1058/2018)
Registeransvarig
Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan ”Anordnare")

Kontaktperson vid frågor om registret

Manu Kauppila
Sparbankernas Centralbank Finland Abp
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

Registrets namn

Biljettutlottning till Europamästerskapet i fotboll för damer (UEFA Women's Championship) 2022

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används inte för marknadsföringsändamål. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för att dra vinnarna i arrangörens lotteri, för att tillkännage vinsterna och för att leverera vinsterna. Alla personuppgifter som lagras i registret kommer att raderas så snart vinnarna har identifierats och kunnat nås för leverans av priset.

Registrets datainnehåll

I registret kan uppgifter som den deltagande personen själv har meddelat samlas in: för- och efternamn; födelseår; adress, postnummer och postanstalt; telefonnummer; e-postadress.

Regelmässigt använda informationskällor

I registret insamlas personuppgifter endast genom anmälningsblanketten.

 

Regelmässigt överlåtande av uppgifter

Personuppgifterna överlåts inte vidare till tredje parter i andra syften är för utlösande av vinsten.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Registrets uppgifter överförs inte utanför EU- eller EES-området.

Principerna för skydd av registret

Registeruppgifterna förvaras på en ändamålsenligt skyddad server och kan endast användas av personer som på förhand utsetts av Anordnaren. Registrets uppgifter lagras endast fram till att tävlingens pris har lottats ut och vinsten meddelats enligt lotteriets regler. Under alla omständigheter kommer de angivna personuppgifterna att raderas senast den 30 juni 2022.