Regler för utlottningen

1. Utlottningens arrangör

Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00150 Helsingfors
(Nedan "Arrangören")

2. Kampanjtid

I utlottningen kan man delta under kampanjtiden som är 1.4–30.4.2019.

3. Deltagande i utlottningen och förutsättningar för deltagandet

I utlottningen kan delta alla i Finland fast bosatta myndiga innehavare av Sparbankens Visakort (nedan ”Kortinnehavaren). Sparbankens Visakortprodukter är Visa Credit/Debit, Visa Debit, Visa Credit, Visa Business Debit, och Visa Electron (nedan ”Sparbankens Visakort). Kortinnehavaren kan delta i utlottning genom att registrera sig för tävlingen och använda Sparbankens Visakort framgångsrikt åtminstone en gång under kampanjtiden. 

För att delta i utlottningen ska Kortinnehavaren vara myndig när kampanjen börjar, dvs. 1.4.2019. Dessutom ska Kortinnehavaren ha ett gällande Sparbankens Visakort i slutet av kampanjtiden, dvs. 30.4.2019. Utlottningen äger rum bland de Kortinnehavaren som registrerat sig under kampanjtiden och framgångsrikt använt Sparbankens Visakort. Som användning av kortet räknas vilken som helst framgångsrik kortdebitering, såsom kortköp eller kontantuttag som gjorts på Kortinnehavarens brukskonto eller Visa-kreditkonto.

Kortinnehavaren kan delta i utlottningen endast en gång. I utlottningen kan inte delta personalen i företag eller organisationer som hör till samma bankgrupp som Arrangören eller deras familjer. 

Genom att registrera sig för tävlingen godkänner Kortinnehavaren reglerna för denna utlottning.

4. Priser och offentliggörande av vinnarna

Priser:

1. Ett (1) biljettpaket för två personer till öppningsmatchen i FIFA:s VM i fotboll för damer 7.6.2019 I Paris, Frankrike.

Biljettpaketet innehåller:

- 2 nätter i ett 3-stjärnigt hotell inkl. frukost (6–8.6.2019)
- City pass (i kraft 24h)
- Transport från hotellet till arenan på matchdagen
- kategori 1-matchbiljetter
- Hjälp av Visas eventpersonal på hotellet, på vägen till stadion och på stadion. OBS! Priset inkluderar inte resor till matchstaden, extra tjänster på hotellet, eventuella skatter, måltider, pass. 

2. Ett (1) biljettpaket för två personer till finalen i FIFA:s VM i fotboll för damer 7.7.2019 i Lyon, Frankrike.

Biljettpaketet innehåller:

- 2 nätter i ett 3-stjärnigt hotell inkl. frukost (6–8.7.2019)
- City pass (i kraft 24h)
- Transport från hotellet till arenan på matchdagen
- kategori 1-matchbiljetter
- Hjälp av Visas eventpersonal på hotellet, på vägen till stadion och på stadion. OBS! Priset inkluderar inte resor till matchstaden, extra tjänster på hotellet, eventuella skatter, måltider, pass. 
 
Priset kan inte ändras till pengar eller bytas till någon annan vara/produkt. Den Kortinnehavare som vunnit i tävlingen ansvarar själv för alla andra researrangemang för att inlösen/användningen av priset än de som nämns i anslutning till biljettpaketet, såsom reseförsäkring, reskostnaderna, samt ordnandet av resorna och Arrangören deltar inte i dem på något sätt.  

Utlottningen äger rum i Arrangörens lokaler i Helsingfors tre (3) dagar efter det att kampanjtiden har gått ut, dvs. 3.5.2019. De vinnande Kortinnehavarna meddelas personligen antingen per telefon eller per brev och informeras om de praktiska åtgärderna i anslutning till överlåtelsen av priset. Genom att delta i utlottningen godkänner Kortinnehavaren att hon eller han för att lösa in/använda vinsten på egen bekostnad och eget ansvar måste resa till matchplatsen i Frankrike. 

Arrangören har rätt att meddela namn och e-postadress på de Kortinnehavare som vunnit i utlottningen till FIFA och Visa. För att lösa in vinsten ska Kortinnehavaren följa också de engelskspråkiga anvisningar och regler de senare separat får av FIFA och Visa.  

Arrangören har rätt att använda och publicera allt material som Kortinnehavaren sänder för att delta i utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten att fotografera de vinnande Kortinnehavarna efter att kampanjtiden gått ut t.ex. i anslutning till att vinsterna överlåts. Namnen på de Kortinnehavare som vunnit kan publiceras och det går inte att delta i tävlingen anonymt.
 
5. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar för den lotteriskatt som utlottningen eventuellt medför. Arrangören ansvarar inte för de researrangemang som eventuellt hänför sig till vinsten, såsom reseförsäkring, resekostnader och Arrangören deltar inte i dem på något sätt. 

Kortinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som gavs vid deltagandet är riktiga.

6. Behandling av uppgifter

Kortinnehavarnas personuppgifter behandlas på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter och de överlåts inte till någon utanför Sparbanksgruppen med undantag av Visa Inc och internationella fotbollsförbundet (FIFA) till vilka personuppgifter kan överlåtas endast till den del som de behövs för inlösningen och överlåtelsen av vinsterna.  

Arrangören förvarar inte personuppgifter efter utlottningen utan alla givna personuppgifter förstörs efter det att vinnarna (sammanlagt 2 vinnare) har lottats ut bland de Kortinnehavare som deltog och vinnarna har kontaktats. De givna personuppgifterna förstörs senast 30.6.2019.
 
Arrangörens utlottnings- och tävlingsregister

Registeransvarig

Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan "arrangören")

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Manu Kauppila
Sparbankernas Centralbank Finland Abp
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

1. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter 

I Sparbanksgruppen har utsetts ett gemensamt dataskyddsombud för gruppen. Du kan kontakta dataskyddsombudet i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och dataskyddslagstiftningen. 

Sparbanksgruppens dataskyddsombud

Sparbanksförbundet anl
Adress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
E-post: tietosuoja@saastopankki.fi

Registrets namn

Utlottning av biljetter till VM i fotboll för damer 2019 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används inte i marknadsföringssyfte. De insamlade uppgifterna används endast för arrangörens utlottning och dragningen av vinnarna, för meddelandet om vinsten och leveransen av vinsterna. Alla personuppgifter som lagrats i registret raderas genast när vinnarna har klarnat och de har nåtts för överlämnandet av vinsten och senast 30.6.2019

Registrets datainnehåll

I registret kan samlas de uppgifter som den person som deltar i utlottningen själv har meddelat: för- och tillnamn, födelseår, adress, postnummer och ort, telefonnummer, e-postadress.

Regelmässiga uppgiftskällor

I registret samlas personuppgifter endast via anmälningsblanketten.
 
Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part för andra ändamål än för inlösen av vinsten.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Registrets uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

Principerna för skyddet av registret 

Registeruppgifterna förvaras på en tillbörligt skyddad server och kan användas endast av personer som fastställts av Arrangören i förväg. Uppgifterna förvaras till dess att dragningen av tävlingens vinster har ägt rum och vinnarna har meddelats i enlighet för utlottningens regler. De givna personuppgifterna förstörs i vilket fall som helst senast 30.6.2019.