Kortreklamation

Om du märker några oklarheter i dina korttransaktioner ska du ta kontakt.

Du kan lämna en begäran om kortutredning, om 

 • du på kontoutdrag märker att det finns kortinköp/automatuttag som du inte har gjort
 • kortinköpen har debiterats dubbelt
 • du inte har fått de varor eller tjänster som du beställt och betalat med kortet
 • du har fått en felaktig produkt.

Försök alltid reda ut saken med försäljaren först, om det till exempel är fråga om ett avtalsbrott från försäljarens sida

 • transaktionen har debiterats dubbelt
 • du har inte fått de varor som beställts
 • produkten motsvarar inte beställningen.

Tänk på att

 • en biluthyrningsfirma har rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand
 • hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand.      

När du fyller i utredningsbegäran

Det är viktigt att blanketten fylls i omsorgsfullt. Blanketten ska förses med uppgifter om transaktioner och kortinnehavarens underskrift. I punkten Tilläggsuppgifter kan du beskriva det inträffade mera detaljerat.

Utredningsbegäran med bilagor

Bifoga till utredningsbegäran kopior på allt material med vilket du kan verifiera din rätt till utredningsbegäran, till exempel beställningsbekräftelse, kvitto, e-postmeddelanden och polisanmälan.

 • Om det är fråga om missbruk av kort som skett till följd av att kortet stulits eller förkommit eller om kortet har kopierats ska en polisanmälan göras. Polisanmälan ska bifogas till utredningsbegäran.
 • På missbruk som uppstått till följd av att man använt internet behöver man inte göra en polisanmälan.
 • I anslutning till transaktioner som gjorts med ett kopierat kort ber vi dig bifoga ett bevis på din vistelseort. Som bevis på vistelseorten duger till exempel ett intyg av arbetsgivaren eller en kopia på ett officiellt dokument ur vilket det framgår din vistelseort när missbruket ägde rum. I stället för beviset på vistelseorten kan du också sända dokument på inköp eller uttag som gjorts i ett annat land/på en annan ort samtidigt som missbruket ägde rum.
 • Om det inte är fråga om missbruk och du har försökt reda ut saken skriftligt med den som debiterat dig ska du bifoga kopior på er korrespondens och på den eventuella beställningsbekräftelsen.

polisens webbplats (Brott > Brottsanmälan > Elektronisk brottsanmälan) kan man göra en elektronisk polisanmälan om brott som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen.

Ta en kopia av utredningsbegäran och bilagorna också åt dig själv.

Om det gäller en Debit- eller Electron-korttransaktion kan du fylla i begäran om utredning här: BEGÄRAN OM KORTUTREDNING och frågor och svar här.

Om det gäller en Credit-korttransaktion kan du fylla i begäran om utredning här.

Du kan fylla i begäran elektronisk eller skicka den per post till:

Nets Oy
Card Disputes
00050 NETS 

Utredningsbegäran med bilagor

På polisens webbplats www.polisen.fi (Brott > Brottsanmälan > Elektronisk brottsanmälan) kan man göra en elektronisk polisanmälan om brott som inte kräver omedelbara åtgärder av polisen.

Ta en kopia av utredningsbegäran och bilagorna också åt dig själv.

Om en Debit eller Electron korttransaktion kan du fylla i begäran om utredning här: BEGÄRAN OM KORTUTREDNING och frågor och svar här.
 
Om Credit korttransaktion kan du fylla i begäran om utredning här.
Den ifyllda begäran kan du skicka till din egen Sparbanks kontor, skriv på kuvertet "Begäran om utredning av korttransaktion".

Har kortet försvunnit?

Om ditt kort försvinner ska du genast kontakta vilket Sparbankskontor som helst eller ringa spärrtjänsten (24 h/dygn):


 • I Finland: 020 333
 • från utlandet: +358 20 333 
Tips för hur du använder kortet säkert
Använd ditt kort säkert. Det är lika värdefullt som ditt bankkonto. 
 
LÄS ANVISNINGARNA
 
Håll säkerhetsgränserna på ditt kort uppdaterade
 
Med hjälp av säkerhetsgränserna undviker du otrevliga överraskningar om ditt kort råkar i orätta händer.