Vanliga frågor om applikationen Sparbanken Identifiering

Hur tar jag i bruk appen Sparbanken Identifiering? Hur använder jag appen? Vi har sammanställt några svar som hjälp med identifieringsappen.

OBS! Efter att du har aktiverat appen ska du behålla nyckelkodskortet i pappersformat – du behöver det exempelvis då du byter telefon.

Telefonbyte

Nerladdning av identifieringsapplikationen vid byte av telefon

"För många mobila enheter" -felmeddelande

Varför kan jag inte använda applikationen Sparbanken Identifiering med min Windows-smarttelefon?

Ta i bruk applikationen Sparbanken Identifiering

Hur tar jag i bruk applikationen Sparbanken Identifiering?

Måste jag börja använda applikationen Sparbanken Identifiering?

Kan jag fortfarande använda mitt nyckelkodskort i pappersform?

Jag tog i bruk applikationen Sparbanken Identifiering. Vad gör jag med nyckelkodskortet? 

Hur gör jag med applikationen Sparbankens Identifiering när jag byter mobil?

Problem med användningen?

I appen visas texten "Klar" - vad gör jag till näst? 

Jag matade in fel PIN-kod och applikationen Sparbanken Identifiering låstes. Vad ska jag göra?

Applikationen Sparbanken Identifiering låste dig, kan jag ändå använda nyckelkodskortet i pappersformat som normalt? 

På telefonskärmen visas texten ”Ingen kontakt med servern” – Vad ska jag göra?

Jag försökte ta i bruk identifieringsappen med mina nätbankskoder, men de har låsts. Vad ska jag göra?

Kan jag använda applikationen Sparbanken Identifiering om jag har fått den traditionella identifieringen som fungerar med nyckelkodskortet att låsa sig? 

Kan jag öppna ett låst lösenord med applikationen Sparbanken Identifiering?

Kan man öppna en låst applikationen Sparbanken Identifiering med tjänsten för att öppna låsta bankkoder?

Mina nätbankskoder är borta, vad ska jag göra?

Vad ska jag göra om jag tappar mitt nyckelkodskort eller min smarttelefon som jag har laddat ner applikationen Sparbanken Identifiering i? 

Allmänt om applikationen Sparbanken Identifiering

Vad är applikationen Sparbanken Identifiering? Till vad behöver jag den?

Med vilka apparater fungerar applikationen Sparbanken Identifiering?

Är det säkert att använda applikationen Sparbanken Identifiering?

Kostar det något att använda applikationen Sparbanken Identifiering?

Vad kan jag göra med applikationen Sparbanken identifiering?

Hur identifierar man sig med applikationen Sparbanken Identifiering?

Hur bekräftar jag transaktioner och betalningar med identifieringsappen? 

Kan flera personer använda samma identifieringsapp?

Kan man använda samma identifieringsapp på flera apparater?

Jag vill inte längre använda identifieringsappen. Hur tar jag den ur bruk?

Hur gör jag ifal jag vill byta lösenord på Sparbankens identifieringsapp?

Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg PIN-koden för applikationen Sparbanken Identifiering?

Biometri för applikationen Sparbanken Identifiering

Vad betyder biometrisk identifiering?

Är det säkert att använda biometrisk identifiering?

Med en hurdan enhet kan jag ta i bruk funktionen för biometrisk identifiering?

Får jag ta biometrisk identifiering i bruk på enheter som används gemensamt av flera personer?

Vad händer om nya fingeravtrycksuppgifter läggs till i min enhet?

Får banken tillgång till mina biometriska uppgifter (fingeravtryck och ansiktsdrag)?

Kan jag använda biometrisk identifiering om jag har flera användarprofiler i Sparbanken Identifiering-appen?

Var kan biometrisk identifiering användas?

Varför kan jag inte bekräfta betalningar med hjälp av biometrisk identifiering?

Varför är identifieringsappens biometriska identifiering inte i bruk när jag använder den i samband med Sparbanken-mobilappen?

Vad är skillnaden mellan Sparbanken-mobilappens biometriska identifiering och Sparbanken Identifiering-appens biometriska identifiering?

Är det nödvändigt att använda biometrisk identifiering?

Hur kan jag ta i bruk biometrisk identifiering?

Kan biometrisk identifiering inaktiveras efter att den har tagits i bruk?

Kan jag inaktivera biometrisk identifiering i nätbanken?

Har du fått ett sms om aktivering av applikationen Sparbanken Identifiering?

Jag fick ett sms trots att jag inte håller på att aktivera identifieringsappen, vad ska jag göra?

Jag fick ett sms i samband med att jag aktiverade identifieringsappen, vad ska jag göra?

Varför fick jag inget sms när jag aktiverade appen Sparbanken Identifiering?

Varför skickas ett sms när man aktiverar identifieringsappen?

...