Så här tar du applikationen Sparbanken Identifiering i bruk

Identifieringsappen tar du enkelt i bruk med din smarttelefon. Utöver smarttelefonen behöver du dina bankkoder samt ditt nyckelkodskort för att ta appen i bruk.

 • Hämta identifieringsappen i din telefons (Android eller Apple) appbutik (AppStore eller Google Play). Appen hittar du med sökorden Säästöpankki Tunnistus. 
 • Ladda ner och installera applikationen Sparbanken Identifiering i din telefon.
 • Innan du börjar ska du se till att du har Sparbankens nyckelkodskort tillgängligt.
 • Öppna identifieringsappen och börja ibruktagandet. Följ instruktionerna. Ibruktagandet sker helt i mobilapplikationen Sparbanken Identifiering.
 • Först ber identifieringsappen dig ge Sparbankens bankkoder dvs. din användarkod och ditt lösenord.
 • Efter det får du bekräftelsemeddelandet, ifall du har i bruk tjänsten för tilläggsbekräftelse per sms.
 • Därefter ombeds du ge ett säkerhetstal från ditt nyckelkodskort.
 • Efter det ska du ge identifieringsappen en egen fyrsiffrig PIN-kod som du väljer själv. PIN-koden använder du i fortsättningen när du loggar in till tjänsten och när du bekräftar transaktioner och betalningar.
 • När du är klar med ibruktagandet kan du börja använda applikationen Sparbanken Identifiering.
 • Observera att du alltid måste öppna identifieringsappen när du med hjälp av den ska bekräfta din inloggning till nätbanken eller betalningar eller transaktioner. Begäran att bekräfta betalningar eller transaktioner visas alltså inte på telefonens startskärm utan du ser dem i själva appen.
 • Kom ihåg att nyckelkodskortet fortfarande kan användas, om eller när du behöver det. Så släng inte det!

Vi önskar dig smidiga stunder med Sparbanken Identifiering! Om du ännu undrar över något kan du läsa våra vanliga frågor.