Tilläggsbekräftelse av betalningar per sms

Till följd av myndighetsdirektiv räcker ett nyckelkodskort i pappersform inte längre för att bekräfta betalningar på nätbanken eller andra nätbetalningar. Efter den 31 maj 2020 krävs en tilläggsbekräftelse per sms utöver nyckelkodskortet. Ta i bruk tilläggsbekräftelse på nätbanken. I stället för tilläggsbekräftelse rekommenderar vi att du laddar ner mobilappen Sparbanken Identifiering. Med den kan du enkelt bekräfta dina betalningar.

Varför behövs tilläggsbekräftelse av betalningar per sms?

Till följd av myndighetsdirektiv räcker ett nyckelkodskort i pappersform inte längre för att bekräfta betalningar på nätbanken eller andra nätbetalningar efter den 31 maj 2020. Efter det krävs också en tilläggsbekräftelse per sms utöver nyckelkodskortet.

På denna sida hittar du tydliga anvisningar om hur du tar i bruk tilläggsbekräftelse samt svar på våra kunders vanliga frågor. 

Vad innebär tilläggsbekräftelse av betalningar per sms i praktiken?

När du använder ett nyckelkodskort i pappersform för att göra betalningar på nätbanken och andra nätbetalningar kommer det att krävas en tilläggsbekräftelse av betalningen per sms från och med juni 2020.

Sparbanken erbjuder sina kunder två alternativ till stark autentisering på nätbanken och i andra webbtjänster. Det enklaste och föredragna sättet att identifiera sig är mobilappen Sparbanken Identifiering. Du kan enkelt börja använda appen Sparbanken Identifiering genom att ladda ner den från appbutiken i din smarttelefon (Google Play eller App Store). Om du inte har någon smarttelefon, bör du ta i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar per sms på din nätbank och då behöver du en mobiltelefon med sms-funktion.

Hur tar du i bruk tilläggsbekräftelse? 

  • logga in på nätbanken och försäkra dig om att du har mobiltelefonen till hands
  • klicka på ditt namn överst till höger på sidan
  • välj textlänken ”Ta i bruk tilläggsbekräftelse” under ”Säker användning” (På företagsnätbanken ”SMS-tilläggsbekräftelse”)
  • skriv in ditt mobiltelefonnummer i fältet som öppnas och godkänn anvisningarna för tilläggsbekräftelse 
  • bekräfta det mobiltelefonnummer du angett genom att klicka på den gröna Bekräfta-knappen 
  • du får ett sms till din telefon, som börjar med ordet ID 
  • mata in den 6-siffriga säkerhetskoden i meddelandet i textfältet under ditt telefonnummer och klicka på Bekräfta
  • som en bekräftelse på att ditt mobiltelefonnummer sparats i vårt system visas texten ”Tilläggsbekräftelsen registrerad på mobilnumret 0123456789” 
  • du har nu tagit i bruk tilläggsbekräftelse och kan fortsätta använda ditt nyckelkodskort i kombination med sms-bekräftelser

Se en video om hur du tar i bruk tilläggsbekräftelse för betalningar på nätbanken

Vanliga frågor

Vad innebär tilläggsbekräftelse per sms i praktiken?

Vad behöver jag för att ta i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar?

Hur ska jag göra om jag vill fortsätta att använda nyckelkodskortet i pappersform?

Har jag andra alternativ än att ta i bruk tilläggsbekräftelse per sms?

Varför behövs tilläggsbekräftelse av betalningar?

Hur tar jag i bruk tilläggsbekräftelse av betalningar?

Kommer tilläggsbekräftelser av betalningar att tas i bruk genast när jag aktiverar funktionen i nätbanken?

Vem gäller denna ändring?

Jag har ingen mobiltelefon. Kan jag fortfarande göra betalningar på nätbanken efter den 31 maj 2020?

Kommer nyckelkodskortet att tas ur bruk eller kan jag fortfarande använda det?

Medför kravet på tilläggsbekräftelse av betalningar också ändringar för dem som använder mobilappen Sparbanken Identifiering?

Hur kan jag ändra mitt telefonnummer som krävs för tilläggsbekräftelse?

Vad ska jag göra om jag inte får någon säkerhetskod per sms till min telefon då jag ska bekräfta en betalning?

Hur kan jag sköta mina betalningar om jag inte har någon smarttelefon eller mobiltelefon?