Anna-Sofia Yrjölä

på familjeledighet

Yrkeskunnighet med ungdomlig iver

Jag har arbetat som Ekonomisk specialist sedan 2012. Med mig kan du sköta alla bankärenden på en gång. Jag erbjuder gärna service på flera olika språk: för mig är det viktigaste att kunden känner sig hörd och att vi hittar rätt lösningar för att förverkliga kundens drömmar. Let’s make your dreams come true!

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Svenska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Kapitalförvaltning

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster