Anna Tikkakoski

Anna Tikkakoski

Ekonomisk specialist

En nöjd kund är en belöning:

Jag arbetar som Ekonomisk specialist på kontoret i Kaustby. Jag hjälper med finansiering, sparande och placeringar i livets alla skeden. I mitt arbete strävar jag efter att hjälpa kunden genom att vara yskeskunnig, pålitlig ock kundinriktad, med stöd från banken. Kom och diskutera så hittar vi tillsammans rätt tjänster för dina behov.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Kapitalförvaltning