Erja Herlevi

Erja Herlevi

Kontorschef

Verklighet av målsättningar

Jag arbetar som kontorschef på vårt Avain Säästöpankki-kontor i Kelviå. Jag har över 40 års mångsidig erfarenhet av bankbranschen. Utöver dagliga banktjänster hjälper jag också våra kunder bland annat med att göra upp köpebrev, testamenten, arvskifteshandlingar och avvittringsinstrument. Jag har också rätt att fungera som officiellt köpvittne. I mitt arbete får jag glädje av våra kunder – ända från familjens minsta till de äldsta. Jag vill ta hand om var och ens bankärenden sakkunnigt och genom att lyssna på kundens behov.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Lån

Juridiska tjänster

Spara

Placera

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering