Hanna Varvas

Servicesekreterare

Stöder vardagen på kontoren

Jag arbetar som servicesekreterare och stöder vår banks affärsverksamhet i Kortesjärvi. Jag blev anställd på banken i början av 2018. Som ny arbetstagare har det varit intressant att bekanta mig med verksamheten i bankens tio kontor. Jag gör mitt bästa för att hjälpa arbetstagarna på våra kontor – det finns nämligen mycket bakgrundsarbete på banker. I en trevlig arbetsgemenskap får man mycket till stånd.
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning