Jouko Isosaari

Jouko Isosaari

Kontorschef

Mycket kunnig inom jordbruksfinansiering

Jag arbetar som kontorschef på vårt Avain Säästöpankki-kontor i Toholampi och Kannus. Jag har snart 10 års erfarenhet av bankarbete och före det har jag arbetat med jordbruksförvaltning- och rådgivning i 18 år. Utöver mitt arbete som kontorschef ansvarar jag för vår banks jordbruksfinansiering. Utöver dagligt bankarbete hjälper jag våra kunder att göra upp köpebrev, skriva testamenten, arvskifteshandlingar samt avvittringsinstrument. Jag har också rätten att fungera som officiellt köpvittne. För mig är det viktigt att erbjuda heltäckande och yrkeskunnig service för kunden – i alla livsskeden.

Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Lån

Spara

Placera

Juridiska tjänster

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering