Mikko Ruuska

Mikko Ruuska

Vår tillväxthistoria fortsätter

Jag har varit verkställande direktör för Avain Säästöpankki i över tio år och har arbetat med olika bankuppgifter i drygt 35 år. Vi erbjuder sakkunskap, tillgänglighet samt positiva Sparbankserfarenheter via våra mångsidiga servicekanaler. Välkommen att bli kund i vår framgångsrika bank – låt oss vara framgångsrika tillsammans!

Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning