Oili Satomaa

Kontorschef

Glad och vänlig kontorschef 

Jag har över 15 års erfarenhet från många olika uppgifter. Kapitalförvaltning och placeringar är mina styrkor men också andra områden och uppgifter är bekanta. Och om de inte är det så lär jag mig. Jag är en evig student och informationssamlare. Nöjda kunder och en kundservice som också gläder den som erbjuder servicen är det bästa i bankarbetet. Välkommen att sköta dina ärenden hos oss!
 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Dagliga tjänster

Spara

Placera

Lån

Företagsfinansiering

Betalningsrörelsetjänster

Placera och Kapitalförvaltning