Riitta Juola

Riitta Juola

Ekonomisk specialist

Med mod, kunskap och med tanke på kundens bästa

Jag arbetar som Ekonomisk specialist på Kontoret i Kalajoki. Jag har lång bankerfarenhet av flera olika arbetsuppgifter och jag har arbetat på Sparbanken sedan 2003. Jag förhåller mig aktivt till mitt arbete och vill erbjuda det bästa möjliga för mina kunder. Jag väntar på att du hör av dig till mig – tillsammans hittar vi säkert en bra lösning också för dig.

Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Dagliga tjänster

Lån

Spara

Placera

Betalningsrörelsetjänster

Företagsfinansiering