Berndt-Johan Lundström

Berndt-Johan Lundström

Verkställande direktör

Min erfarenhet- din ekonomi.

Jag började jobba på Ekenäs Sparbank i början på 80-talet. Under åren har jag arbetat med olika uppgifter på bankens alla avdelningar, och sedan 2010 har jag varit bankens VD. Min styrka är min breda erfarenhet och att jag känner många människor, mycket tack vare mitt engagemang inom idrotten i yngre år. Ingen dag är den andra lik, mitt arbete är mångsidigt och utmanande. För mig är det viktigt att personalen mår bra och de stunder då de anställda ger positiv feedback känns fina. Då en kund kommer in för att tacka, eller då vi når ett ekonomiskt mål, är också tillfällen då jag känner att jag lyckats i mitt jobb.
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning