Els-Beth Ståhl

Els-Beth Ståhl

Kundrådgivare

Lokal och smidig kundbetjäning

Trogen min första arbetsplats sedan 1977, jobbar jag nu på lånesidan med backoffice uppgifter på huvudkontoret i Kvevlax. Varje tisdag betjänar jag kunder i vårt kontor i Petsmo. 

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån