Jessica Burman

Bankjurist (moderskapsledig)

Jag jobbar som bankjurist på Kvevlax Sparbank och har även befogenheter att fungera som offentligt köpvittne. Moderskapsledig tillsvidare.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Juridiska tjänster