Peter Finne

Peter Finne

Verkställande direktör

Vår ledstjärna är att ha de nöjdaste och trognaste kunderna

Jag har jobbat i Kvevlax Sparbank sedan 1981 och haft den stora förmånen att axla ansvaret som verkställande direktör sedan 2012. Det är inspirerande att tillsammans med det glada gäng som vår personal utgör få betjäna våra kunder och att varje dag ge en sparbanksupplevelse som överträffar förväntningarna. Att vi skall ha de nöjdaste och trognaste kunder är vår självklara ledstjärna. Du är hjärtligt välkommen att pröva oss.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Ledning och förvaltning