Terese Lerbacka

Terese Lerbacka

Kundrådgivare

Hittar olika lösningar som blir unika för varje enskild kund

Med 30 års erfarenhet inom kundbetjäning jobbar jag nu som kundrådgivare med dagliga tjänster vid Kvevlax Sparbanks kontor i Vasa. Började jobbat på Kvevlax Sparbank år 2012. Trivs i mitt jobb, som innebär daglig kontakt med kunder och få hjälpa till med olika lösningar som blir unika för varje enskild kund. Tillsammans med mina arbetskollegor så erbjuder vi på Kvevlax Sparbank under hela dagen alla våra tjänster för både nya och befintliga kunder. Välkommen in!

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Dagliga tjänster