Martti Hakala

Affärsverksamhetsdirektör

Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning