Annemari Salonen

Annemari Salonen

Placeringsexpert, kapitalförvaltning

Jag är placeringsexpert på kontoren i Nådendal, Reso och vid Salutorget i Åbo. Jag har över 20 års erfarenhet av olika finansierings- och placeringsuppdrag inom bankvärlden. Jag har också gjort en avstickare till företagsvärlden för att se hur livet ter sig utanför bankens väggar.

Mitt motto är ”keep it simple” och det gäller absolut också placeringsärenden som man mycket väl kan diskutera på ett lättfattligt språk. Mest njuter jag av mitt jobb när kunden är nöjd och det har uppstått ett förtroendefullt samarbete mellan oss.

På fritiden hittar man mig garanterat på golfplan.