Henrik Rentola

Henrik Rentola

Risk controller

Ekonomi- och riskhantering med 10 års erfarenhet.

Jag arbetar som risk controller med ansvar för bankens riskkontroll och complience-funktioner. Jag har arbetat inom finansbranschen sedan 2007 och har mångsidiga expertuppdrag. På Lundo Sparbank har jag jobbat sedan 2015.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning