Jari Mattila

Jari Mattila

Finansieringschef

Över 22 års erfarenhet av olika kunders bankärenden vid Lundo Sparbank.

Jag är finansieringschef vid bankens företagskontor och jag jobbar mest på kontoren i Loimaa och Pemar. På båda kontoren sköter jag företags- och lantbrukskunder från landskapets vidder.

Välkommen att diskutera skötseln av dina dagliga bankärenden och samtidigt träffa den vänliga och sakkunniga personalen på kontoren.
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Expertis

Företagsfinansiering