Jerry Tammi

Jerry Tammi

Vaktmästare

Jag är vaktmästare vid Lundo Sparbank. Jag ansvarar för fastighetsskötseln utom- och inomhus och utför en massa olika arbeten.

Det viktigaste i mitt arbete är att sköta det så att mina kolleger kan fokusera på sina egna uppdrag utan att behöva fundera på underhåll och servicearbeten.

Jag är pratsam och öppen och alltid redo att hjälpa. Kom gärna och byt några ord när vi ses.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning