Jouni Niuro

Jouni Niuro

Verkställande direktör

Jag anställdes vid Lundo Sparbank som ekonomichef i april 2015.

Jag har ansvar för bankens ekonomiförvaltning, placeringsverksamhet och riskhantering. Jag har cirka 15 års erfarenhet av lednings- och expertuppgifter inom ekonomi och placering samt drygt 10 års erfarenhet av affärsledning.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning