Kielo Kuhlman

Kielo Kuhlman

IT-Kontaktperson

Jag är supportperson för personalen vid Lundo Sparbank med ansvar för utrustningens hållbarhet och IT-stöd. Jag har över 30 års erfarenhet av olika arbetsuppgifter vid Lundo Sparbank.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning