Leif Eekkinen

Leif Eekkinen

Juridiska tjänster, Chef

Hjälper dig i juridiska frågor

Jag har flera års erfarenhet av att arbeta som bankjurist, och är särskilt insatt i familje- och arvsrättsliga frågor. Om du vill kartlägga om dina och dina närståendes affärer är i ordning, så står min expertis till ditt förfogande. De bästa upplevelserna i mitt arbete är när jag ser lättnaden och glädjen i människornas ansikten när deras egna eller närståendes angelägenheter har tagits om hand och vi har hittat de bästa lösningarna just för honom eller henne.