Marja Laine

Marja Laine

Finansieringsexpert

Jag är finansieringsexpert på företagskontoret i Åbo. Jag har löst kundernas behov av banktjänster i närmare 40 år, de senaste åren med fokus på företag. Finansiering och exempelvis RS-frågor är mitt starkaste område.

Jag lever i en företagarfamilj så företagens behov är välbekanta för mig på många sätt. Dig vill jag erbjuda flexibelt och förtroendefullt samarbete.
Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Företagsfinansiering