Paula Palonen

Paula Palonen

Placeringsexpert

Banken som en del av livet

Ekonomiska frågor utgör en stor del av vårt liv. Kontakta mig och låt mig hjälpa dig i situationer när du behöver stöd och förslag till lösningar. Jag har lång erfarenhet av sparande och placering
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Spara

Placera