Pekka Suopajärvi

Pekka Suopajärvi

Utvecklingschef

Jag arbetar som utvecklingschef på Lundo Sparbank. Till mina uppgifter hör att utveckla arbetsmetoder, processer och system inom bankens olika verksamheter. Mitt mål är att tillsammans med bankpersonalen säkerställa att våra kunder får landets bästa och smidigaste bankservice i alla kanaler. På Lundo Sparbank har jag haft expert- och chefsuppgifter i över 10 år.

Det är fint att vara med och utveckla Lundo Sparbanks framtid.


Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning