Pipsa Sivula

Pipsa Sivula

HR-direktör

Med positiv attityd kommer man långt; Jag är HR-direktör vid Lundo Sparbank och ansvarar för personalförvaltningen, ICT och tjänsterna vid den externa servicecentralen.

Det föränderliga arbetslivet medför ständigt nya utmaningar och vi satsat därför stort på personalutveckling.
Kontor
Servicespråk

Finska

Expertis

Ledning och förvaltning